d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aصابری پرسید 11 ماه قبل
سلام من در یک شرکتی قرارداد سه ساله دارم از اول آبان ماه 30 میلیون تومان هم سفته دارم. آیا می توانم قرارداد را فسخ کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

باسلام. بستگی به قرارداد شما دارد.

فهرست