d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aصابری پرسید 8 ماه قبل
سلام من در یک شرکتی قرارداد سه ساله دارم از اول آبان ماه 30 میلیون تومان هم سفته دارم. آیا می توانم قرارداد را فسخ کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 8 ماه قبل

باسلام. بستگی به قرارداد شما دارد.

فهرست