علی اکبری پرسیده شده در 1 ماه پیش
سلام ایا اگر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب بنده تاخیر شده باشد کارفرما حق فسخ پیدا می کند؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 1 ماه پیش

بله بنا به ماده 46 شرایط عمومی پیمان، در صورت تأخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار برای مدتی بیش از 30 روز از موارد فسخ قرارداد پیمانکاری است.

فهرست