d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aجابری پرسید 1 سال قبل
با سلام و احترام. ما تو یک قرارداد مساقات، حق فسخ برای مالک رو قید کردیم و به علت تخلفات عامل، مالک قرارداد را با ارسال اظهارنامه رسمی فسخ کردش ولی عامل فسخ را قبول نکرد و موضوع الآن تو دادگاه مطرح و در جریان رسیدگی هستش. آیا عامل بدون توجه به نتیجه رسیدگی دادگاه میتواند خودسرانه اقدام به غرس مجدد درخت در زمین نماید یا خیر؟ یا تو این پروسه که در حال رسیدگی هستش، میتونه تا حکم صادر بشه عامل کاراشو بکنه؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام و وقت بخیر. تا زمان صدور حکم قطعی، تنفیذ و تأئید فسخ قرارداد، عامل می تواند امورات خود را انجام دهد مگر اینکه دادگاه دستور موقت مبنی بر عدم انجام هرگونه کاری را صادر کند.

فهرست