جمالی پرسیده شده در 1 ماه پیش
سلام بنده یک باغ به مساحت 400 متر را قولنامه کردم قرار شده در مقابل تسلیم زمین، ثمن را از او دریافت کنم اکنون که دو روزه از قرارداد می گذرد خریدار ثمن را پرداخت نمی کند و من هم پشیمان شدم از معامله آیا می توانم فسخ کنم؟ممنون از خدمات ارزشمند شما
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 1 ماه پیش

شما می توانید تا پرداخت ثمن معامله با توجه به شرایط قراردادی فی مابین، از تحویل باغ ممانعت نمایید یا اینکه در صورتی که خریدار هیچ مبلغی نپرداخته باشد و قرار بر پرداخت کل ثمن به صورت یکجا بوده باشد با نپرداختن ثمن، شما می توانید مطابق ماده 405 قانون مدنی، پس از 3 روز از زمان انعقاد قرارداد به استناد خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ نمایید.

فهرست