d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aعرفانی پرسید 1 سال قبل
سلام بنده قرارداد صلحی را تنظیم و طی آن امتیاز یک دستگاه آپارتمان را خریداری نمودم اما بعدا متوجه شدم قیمتی که به من فروخته بیشتر از قیمت واقعی هست آیا می توانم آن را فسخ کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام صلح شرایط عقد بیع را ندارد و باید قرارداد شما بررسی شود بعد بتوان راهنمایی دقیق نمود لذا در صورت تمایل برای اخذ وقت مشاوره با موسسه تماس حاصل نمایید.

فهرست