عرفانی پرسید 2 ماه قبل
سلام بنده قرارداد صلحی را تنظیم و طی آن امتیاز یک دستگاه آپارتمان را خریداری نمودم اما بعدا متوجه شدم قیمتی که به من فروخته بیشتر از قیمت واقعی هست آیا می توانم آن را فسخ کنم؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

با سلام صلح شرایط عقد بیع را ندارد و باید قرارداد شما بررسی شود بعد بتوان راهنمایی دقیق نمود لذا در صورت تمایل برای اخذ وقت مشاوره با موسسه تماس حاصل نمایید.

فهرست