d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسوریان پرسید 1 سال قبل
سلام بنده صاحب شش دانگ مغازه در اسلامشهر هستم که حدودا هشت ماه پیش آن را به موجب یک سند قانونی و برای مدت مشخصی به کسی اجاره دادم و اکنون بنا به دلایلی می‌خواهم مغازه را تحویل بگیرم آیا این امر امکان پذیره؟؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

اگر در قراردادی که تنظیم کرده‌اید این حق را برای خودتان در نظر گرفته باشید و مستأجر نیز زیر قرارداد را امضا کرده باشد می توانید در غیر این صورت نمی‌توانید قرارداد اجاره‌ی مغازه خود را پیش از موعد مقرر و به ‌صورت یک‌ طرفه فسخ نمایید.

فهرست