ابوالقاسمی پرسید 2 سال قبل
سلام و درود. می خواستم ببینم آیا میشه دعوای تایید فسخ قرارداد اجاره و صدور حکم‌ تخلیه را همواره در یک دادخواست مطرح نمود ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام بله با توجه به ارتباط کامل بین هر دو دعوا می توانید در یک دادخواست ارائه نمایید.