سعادتی پرسیده شده در 1 ماه پیش
با سلام بنده با صاحب خونه در زمان بستن قرارداد اجاره شرط گذاشتیم صاحب خونه باید تا قبل از آغاز زمان اجاره، درب های خانه را تعمیر کند، اما متاسفانه هنوز هیچ اقدامی انجام نداده آیا بنده می توانم قرارداد را فسخ کنم؟؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 1 ماه پیش

بله در صورتی که موجر به تعهد خود عمل نکند، شما حق فسخ قرارداد اجاره را خواهید داشت

فهرست