صولت پرسید 1 سال قبل
با سلاماول تیر ماه 1400 مغازه ای را برای دفتر پیشخوان اجاره نمودم اما به دلیل عدم حصول نتیجه جهت اخذ مجوز و پس از پرداخت اجاره تیر و مرداد و شهریور به صورت شفاهی قرارداد اجاره را که به صورت الکترونیکی ثبت شده است در تاریخ 1400/06/15 فسخ نمودیم و صاحب مغازه بلافاصله پس از آن مغازه را به فرد دیگری اجاره داده و قرار شد دو ماه بعد در املاک حاضر شده و مبلغ ودیعه و چک تخلیه را به اینجانب مسترد نمایند و قرارداد را رسما فسخ نماییم . اکنون پس از گذشت حدود 4 ماه و بهانه های فراوان ادعا دارند که مغازه را واگذار ننموده اند . با اینکه اینجانب چند نفر شاهد نیز دارم که مغازه را اجاره داده اند . چگونه می توانم ثابت کنم که مغازه را اجاره داده اند و پول و چک تخلیه را پس بگیرم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام دعوای مطالبه وجه و استرداد لاشه چک مطرح کنید