d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aایمانی پرسید 1 سال قبل
سلام. اینجانب یک دستگاه ماشین رو از یکی از دوستان خریداری نموده و بعد 3 ماه مشخص شد که بیشتر جاهای ماشین رنگ میباشد درصورتی که شرط بر رنگ بودن یک گلگیر بوده و فروشنده ماشین رو یک ماه قبل از شخصی دیگر خریده بوده آیا بنده میتونم ماشین رو به آشنای خودم پس بدم و پولم و خسارتم رو بگیرم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. بله می توانید در صورت درج شرط مزبور ، فسخ معامله را اعلام نمائید و یا از شرط صرف نظر نموده و تقاضای مطالبه خسارت را نمائید.

فهرست