وفایی پرسید 2 ماه قبل
قصد خرید خانه ای را دارم که زمین آن وقفی می باشد ، آیا بعد از خرید می توانم نسبت به فروش آپارتمان اقدام نمایم
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

بله می توانید

فهرست