فروش ملک موروثی با وجود عدم رضایت یکی از وراثدسته بندی: پرسش های دعاوی ملکیفروش ملک موروثی با وجود عدم رضایت یکی از وراث
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمهدیخانی پرسید 7 ماه قبل
سلام

ملکی از ظرف پدرم به من و برادرانم به ارث رسیده است ، من و یکی از یرادرهایم قصد فروش ملک را داریم ، اما برادر کوچکم راضی به فروش نیست ، آیا ما می توانیم اقدام به فروش نماییم ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 7 ماه قبل

بله

فهرست