محمد پرسیده شده در 3 ماه پیش
آیا مالکین ملک مشاع می‌توانند بدون اطلاع دیگر مالکان، در مورد فروش ملک اقدام کنند؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

هریک از مالکان مشاع بدون اجازه دیگر مالکان، حق ندارد نسبت به سهمی که مالک است، اقداماتی از قبیل فروش و اجاره را انجام دهد. بنابراین مالکین سعی می‌کنند به این وضعیت خاتمه داده و ملک را از حالت مشاع خارج کنند.

[yasr_visitor_votes size="medium"]
فهرست