d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aانوری پرسید 1 سال قبل
بنده وبرادران وخواهرانم مالک ملک مشاعی هستیم اکثربه قریب اتفاق قصدفروش آنجاروداریم وتلاش زیادی کردیم که مشتری باقیمت خوب پیدابشه وازمابخره امایه مقداردلهره داریم که نکنه چندتاازبرادرانم که دراقلیت نسبت به دیگران هستندممانعت کنندوبه اصطلاح چوب لای چرخ بذارند!!!حالاسوال بنده اینه که آیاراه قانونی وجودداره که بدون مراجعه به مراجع قضایی اکثریت ماکه قصدفروش داریم ملک روبفروشیم وقانون ازاکثریت ماحمایت کنه ویه موقع اگراونهااعتراض کردندحرفشون به جایی نرسه؟؟وبه راحتی بتونیم بفروشیم ؟؟ماواقعا الان چندساله که مشکل فروش داریم حالاکه مشتری پیداشده می ترسیم ازدستمون بخاطریکی دونفرمخالف بپره ؟؟ممنون ازراهنماییتون ?
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام چاره ای ندارید جز اینکه ابتدا گواهی عدم افراز رو از اداره ثبت بگیرید و سپس دعوای دستور فروش ملک رو مطرح نمایید

فهرست