علی امیر رستمی پرسید 2 سال قبل
با سلام و احترامااینجانب مالک 6 دانگ ملکیت و 3 دانگ سرقفلی مغازه ای می باشم آیا می توانم نسبت به فروش و تحویل ملکیت و سهم 3 دانگ سرقفلی مغازه بدون رضایت شریک 3 دانگ دیگر سرقفلی اقدام کنم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله نیازی به کسب اجازه ندارید