d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aامیری پرسید 1 سال قبل
سلام خسته نباشید

آیا امکان فروش مال مرهونه امکان پذیر می باشد ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر د خصوص فروش مال مرهونه ابتدا می بایست , نسبت به فک رهن ملک اقدام شود .

فهرست