یوسفی پرسید 2 سال قبل
آیا فروش مال مرهونه امکان پذیر می باشد ؟
1 پاسخ
تیم تحریریه دادپویان حامی پاسخ داد 2 سال قبل

خیر ابتدا ملک می بایست فک رهن گردد