یاسینی پرسید 2 سال قبل
سال ۶۷شوهرم یه ملک تجاری خرید قولنامه به نام شوهرم تنظیم شد تمام شماره چکها قید شده وتوسط فروشنده بین سال ۶۸ و۶۷ پاس شده اون زمان برادر شوهر م کویت بود وشوهر من به دلیل احترام وعلاقه ایی که به برادرش داشت سند ثبتی ملک را که پنج دنگ بود به نام برادرش امضا کرد درحقیقت شخص غایب شد خریدار ویک دنگ هم سند نداشت که تو قولنامه عادی به نام شوهرم موند .برادر که از کویت اومد قضیه توسط بزرگترها مطرح شد که این ملک را برادرت خرید وبه شما احترام گذاشته حالا یا ملک را انتقال بده یا پولش را گفت پولش را میدم انطرف بخره وسالها گذشت وپولی نداد بنده نادان خدا شوهرم هم فقط در خفا بحث میکرد که مال مرا بده واصلا فراموش کرد یه دنگ ملک قولنامه ایی هست بعد از حدود ۱۸ سال وبحث زیاد چهارده متر به ما داد ور حقیقت طبق گفته خودش به ما ترحم کردواون چهارده متر را داد کل ملک ۷۲متر هست... ما از همون چهارده متر استفاده کردیم اما شوهرم همچنان پنهان از ما بحث داشت باش تا یه شب دیگهیه نشست داشتن وتوی اون جلسه شوهرم میگفت من یه اشتباه کردم اون امضا را کردم ملکم را بده واون میگفت نمیدم هر کار میخای بکن خلاصه اون شب به چهارده متر ۸متر اضافه کرد ودر عوض خانه مارا گرفت یعنی ۲۲متر را با خونه ما معاوضه کرد وطبق معاوضه نامه قرار شد ما سند خونه را واون سند ۲۲متر بزنه که از این قضیه هم ۸سال گذشت وهر بار از زدن سند فرار میکرد حالا خرج سند نمیدم کنتور برقم را بدا کنتوری که تو قولنامه شوهرم خریده ولی اون بعد با کارهایی که کرد رفت رد به نام خودش .خلاصه وکیل گرفتیم والزام به سند ۲۲مترش کردیم که خودش اعتراف کرد که تو قولنامه یک دنگ همون ۱۴ متر مال خودشونه یه باره از زبانش دراومد بعد از کش وقوسهای زیاد که این معاوضه نامه اشتباه بوده اصلا خونه مال اینا نبود وسند جعل شاهد دروغ ما رای اوردیم واون محکوم شد بعد از رای اوردن ما رفت مدعی ۱۴متر شد که حالا که رای اوردید ۱۴ متر که تو قولنامه هست پس بده بین همین درگیری شوهرم رحمت خدا رفت یعنی خدایی دق کرد و کار سند ۲۲متر متوقف شد چون عروسم میخاست طلاق بگیره وحالا اگه سند میخورد سهم الارث پسرم را توقیف میکرد که یک روز اتفاقا قولنامه محضری پیدا کردم که برادر شوهرم سال ۷۰ همون فروشنده هارا برده قولنامه محضری گرفته وبه اتفاق فروشنده ها رفته دفتر ثبت اسناد تقاضای سند کرده واونا براش امضا کردن واون اقا سند گرفته الان من چکار کنم ایا اونا مجرمند ومن میتونم به عنوان فروش مال غیر شکایت کنم وجه یکی فروشنده ها زنگ زدم گفت شوهرت خودش گفت برید امضا کنید در صورتی که شوهر من اصلا اطلاعی نداشت که اگه خودش اینکار را کرده بود اینهمه اصرار برا ی پس گرفتن مالش نمیکردلطفا بفرمایید چیکار کنم.؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام پرونده شما بسیار پیچیده هست و باید مدارک شما بررسی شود