امیدی پرسید 2 سال قبل
با سلامسند ماشین من در رهن است ایا می توانم ماشین را با برگ سبز بفروشم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله می توانید .