d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aامیر جلالی پرسید 12 ماه قبل
با سلام .من یک فقره چک 15000000 داشتم که از طریق ادره ثبت سرقفلی بدهکار را توقیف کردم بعد از من همسر بدهکار مهریه اش را اجرا گذاشت وهمین سرقفلی را « بعد من » توقیف کرد اداره ثبت سرقفلی را توقیف میکند اما نمی فروشد من مجبورم از دادگاه اقدام کنم که مستلزم بستن پرونده در اجرا و دریافت چکها برای ارائه به دادگاه میباشد و اگر چنین کنم توقیف همسر بدهکار بر من پیشی میگیرد. ایا امکان داد که من توقیفی را همچنان در اداره ثبت محفوظ داشته و دادخواست مطالبه در دادگاه را بدهم طلب یک دین از دو مرجع نمی شود ؟ البته بدهکار و همسرش با هم هماهنگ هستند تا حقم را تضییع کنند لطفاً اگر راهی هست با دلیل اعلام و راهنمایی بفرمایید. با تشکر
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

عملیات اجرا از طریق ثبت ادامه دهید

فهرست