محی الدین احمدی پرسید 2 ماه قبل

سلام چندسال پيش سال۹۴ زمینی‌ به بنده‌ خدائی فروختم که ده تومان‌ پيش دادوبقیه چک یک‌ماه که توقراردادتوضیح داديم که چنانچه چک درروزموعود پاس نشودمعامله فسخ می‌گردد همینطورهم شدچک برگشت خورد بعدازمدتی طرف ازمن شکایت الزام به تحويل مبیع نمود که هم دردادگاه بدوي وهم درتجدیدنظرکه حضورابرگزارشدمحکوم گردیدوبعدازیکسال بنده‌ زمين راکه حکم‌ به نفع من آمده بودفروختم اکنون‌ بعداز۸سال دوباره طرف رفته‌ همون شکايت مطرح نموده‌ آیااین جزومختومه شده‌ هاقرارنمیگیردلطفا،راهنماییم بفرمایید، باتشکر

1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 ماه قبل

با سلام. چنانچه نسبت به دعوای ایشان حکم صادر شده و قطعی شده باشد اعتبار امر مختومه دارد و نمی تواند آن دعوا را مجدد مطرح نماید.