فروش زمین مسکونی توسط شهردار با ترک تشریفات مزایده ایدسته بندی: پرسش های دعاوی شهرداریفروش زمین مسکونی توسط شهردار با ترک تشریفات مزایده ای
شمیرانی پرسید 2 سال قبل
سلام دادگاه بدون رسیدگی به درخواست اثبات عقد بیع صرفا با استناد به نامه های واصله از استانداری ......که بعد از نامه مدیر کل امور شهری استناد کرده و مدعی شده شهرداری نمی تواند بدون مزایده زمین واگذار کند درحالیکه شهردار میتواند طبق قانون شهرداری بدون مزایده معامله ای جزیی بکند اگر هم خلافی صورت گرفته خریدار مرتکب خلاف قانون نشده است .مدارک ابرازی به وضوح اثبات کننده عقد بیع می باشددادگاه به نامه مدیر کل امور شهری استانداریتوجه نکرده صرفا به نامه معاون مدیر کل امور شهری توجه کرده است که خلاف حقوق اداری میباشد .خواهشمند است بفرمایید به دادگاه تجدید نظر استان چگونه اعتراض کنم .وقوع معامله فی مابین اینجانب با شهرداری ...... در سال... صورت گرفته یعنی پیش از تشکیل شورا های اسلامی شهر این معامله انجام یافته است در آن زمان شهرداران در انجام معامله به صورت غیر مزایده ای با کسب مجوز از انجمن شهر و استانداری اقدامی نموده اند ولی دادگاه شرایط حاکم بر پیش از شورا های شهر را در نظر نگرفته است به نظر شما آیا شهردار وقت می توانست با ترک تشریفات مزایده ای درسال..... زمین مسکونی بفروشد ؟ ضمناً برگزاری آیین مزایده بر عهده شهرداری است نه بر عهده خریدار .باتشکر از رهنمایی شما .
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام بله کاملا حق با شماست ومشکلی در طرح دعوا پس بررسی اسناد مدارک شما نيست