فروش زمین مسکونی توسط شهردار با ترک تشریفات مزایده ایدسته بندی: پرسش های دعاوی شهرداریفروش زمین مسکونی توسط شهردار با ترک تشریفات مزایده ای
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشمیرانی پرسید 12 ماه قبل
سلام دادگاه بدون رسیدگی به درخواست اثبات عقد بیع صرفا با استناد به نامه های واصله از استانداری ……

که بعد از نامه مدیر کل امور شهری استناد کرده و مدعی شده شهرداری نمی تواند بدون مزایده زمین واگذار کند درحالیکه شهردار میتواند طبق قانون شهرداری بدون مزایده معامله ای جزیی بکند اگر هم خلافی صورت گرفته خریدار مرتکب خلاف قانون نشده است .

مدارک ابرازی به وضوح اثبات کننده عقد بیع می باشد

دادگاه به نامه مدیر کل امور شهری استانداری

توجه نکرده صرفا به نامه معاون مدیر کل امور شهری توجه کرده است که خلاف حقوق اداری میباشد .

خواهشمند است بفرمایید به دادگاه تجدید نظر استان چگونه اعتراض کنم .

وقوع معامله فی مابین اینجانب با شهرداری …… در سال… صورت گرفته یعنی پیش از تشکیل شورا های اسلامی شهر این معامله انجام یافته است در آن زمان شهرداران در انجام معامله به صورت غیر مزایده ای با کسب مجوز از انجمن شهر و استانداری اقدامی نموده اند ولی دادگاه شرایط حاکم بر پیش از شورا های شهر را در نظر نگرفته است به نظر شما آیا شهردار وقت می توانست با ترک تشریفات مزایده ای درسال….. زمین مسکونی بفروشد ؟ ضمناً برگزاری آیین مزایده بر عهده شهرداری است نه بر عهده خریدار .

باتشکر از رهنمایی شما .

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

سلام بله کاملا حق با شماست ومشکلی در طرح دعوا پس بررسی اسناد مدارک شما نيست

فهرست