فروش خودرو توسط تعمیرکار بدون اطلاع مالک خودرودسته بندی: پرسش های دعاوی عمومیفروش خودرو توسط تعمیرکار بدون اطلاع مالک خودرو
کوروش پرسید 2 سال قبل
شخصی خودرویی را برای تعمیر به تعمیرگاه من آورد و من بعد از تعمیر اقدام به فروش خودرو کردم با تصور اینکه مالک را راضی میکنم آیا من مرتکب جرمی شده ام ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله شما مرتکب جرم خیانت در امانت و انتقال مال غیر شده اید