فروش خودرو توسط تعمیرکار بدون اطلاع مالک خودرودسته بندی: پرسش های دعاوی عمومیفروش خودرو توسط تعمیرکار بدون اطلاع مالک خودرو
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aکوروش پرسید 7 ماه قبل
شخصی خودرویی را برای تعمیر به تعمیرگاه من آورد و من بعد از تعمیر اقدام به فروش خودرو کردم با تصور اینکه مالک را راضی میکنم آیا من مرتکب جرمی شده ام ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 7 ماه قبل

بله شما مرتکب جرم خیانت در امانت و انتقال مال غیر شده اید

فهرست