d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمقدم پرسید 1 سال قبل
• سلام. وقتتون بخیر. امکانش هست که برای کسی که احضاریه از دادگاه آمده و نمیتواند دلایلی در دادگاه حاضر شود، یک شخص دیگری را مثلاً همکاری یا خواهر/برادر یا یک آشنای دیگری را به جای خود به دادگاه فرستاده تا از طرف وی صحبت و دفاع نماید؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام. ممنون؛ می توانید لایحه خود را تحویل دفتر دهید و یا وکیل معرفی نماید.

فهرست