مهردادجواهری پرسید 1 سال قبل
باسلام وعرض ادب ۱ دانگ زمین مشاعی سال۱۳۹۹به صورت اقساطی ۸ ماهه مبایعه نامه نوشتیم وفروختم و سند قطعی آماده بود که خریدار فرمود چون نظامی هستم سند فروش اموال غیرمنقول را تنظیم کن که قبول کردم و۸چک مانده بود و کلا با پیش پرداخت یکصدتومان وکالت بلاعزل فروش را زدم و چون درتمام اسناد وکالت فروش اموال غیرمنقول منسوخ است اقاله اسناد تنظیمی نسبت به هرشخص ولوخود وکیل سردفتر برگه جداگانه داد که وکالت اقاله بین وکیل وموکل نمی‌باشد بلکه بین وکیل وسایراشخاص تسری دارد وشد سال۱۴۰۰و۴قسط داد وشکایت کرد که هم وکالت بلاعزل فروش دارد هم اقاله که دادگاه کلا رد کرد ودادخواست را رد کرد وتوانایی تجدیدنظر کرد وردتجدیدنظرشد وتقاضای اعاده دادرسی نمود ودقیقا ۶ماه پیش رد اعاده دادرسی هم آمد و جالب است درحین شکایت اخرین اقساط راپرداخت کرد وتوتقاضای فرجامخواهی نموده ۱۱۴۰۱/۰۰۱۰۵۰۰۱۰۵که حکم قطعی تجدیدنظرخواهی ازشعبه ۱۸استان مازندران حکم را قطعی نمود و ۴احکام درطول۲سال بنفع حقیر صادرشده فقط۲ماه فرجامخواهی نموده است وهیچ خبری نشد ودرتاریخ فرجامخواهی به کذب داخواست تکراری می‌دهد که تمام احکام تاییداقاله نمودند به کذب به قضات ومستشاران استان مازندران افترا میزند دراستان تهران دادخواست تکراری همراه باجعل اکاذیب وافترابه مستشاران طبق ماده ۸۴بند۶ دادخواست تکراری باید ردصلاحیت شود و چرا پرونده رابه دیوان عالی کشور نمیفرستد؟؟؟دو ماه گذشته حتی تبادل لوایح انجام داديم چرا فقط زده پرونده مختومه موضوع فعال نیست ؟؟؟خواهشمندم درمورد فرجامخواهی چه میشود ? با داخواست تکراری وکذب و افترا به حقیروقضات وجعل دادخواست تکراری ایا برخورد نمی‌کنند؟؟؟؟کمککنید
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

سلام مستندات و احکام صادره باید بررسی شود لطفا از طریق واتس آپ دفتر ارسال فرمایید