d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aبهزاد پرسید 1 سال قبل
سلام، ببخشید یه سوالی داشتم که تو سایتتون و قانون پاسخش رو پیدا نکردم؛ اگه دختر و پسری به قصد ازدواج باهم فرار کنن و بعدش اگر خانواده دختر شکایت کنه، پسر مجرمه یا خیر؟ با احتساب اینکه روابط نامشروعی بینشون صورت نگرفته باشد یعنی دختر باکره بماند، عنوان فرار کردن چه زمانی منجر به جرم میشود؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

فرار جرم نیست. مگر اینکه پسر آدم ربایی کرده باشد که با توجه به فرض سوال، منتفی است.

فهرست