امیرحسین پرسید 1 سال قبل
با سلامشهرداری می تواند از ما به خاطر تابلویی که سردر مغازه نصب نموده این ، عوارض بگیرد
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر نمی تواند شهرداری فقط در خصوص تابلوهای تبلیغاتی می تواند عوارض دریافت کند