امیرحسین پرسید 2 ماه قبل
با سلام

شهرداری می تواند از ما به خاطر تابلویی که سردر مغازه نصب نموده این ، عوارض بگیرد

1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

خیر نمی تواند شهرداری فقط در خصوص تابلوهای تبلیغاتی می تواند عوارض دریافت کند

فهرست