پیمان پرسید 1 سال قبل
سلام. من یک پرونده تعزیرات دارم ........با وانت سیگار پخش می کردم که همه ایرانی بودند که تعزیرات من را گرفت و ماشین را توقیف کردند و کالا را هم به اداره تملیکی بردند من را در شعبه بدوی جریمه کردند که اعتراض کردم و در شعبه تجدیدنظر تائید شد. من چه کاری می توانم بکنم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با توجه به اینکه عنوان جرم شما عرضه خارج از شبکه می باشد.