عدم پرداخت جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده 100 شهرداریدسته بندی: پرسش های دعاوی شهرداریعدم پرداخت جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده 100 شهرداری
صابری پرسیده شده در 2 ماه پیش
سلام ما با شهرداری به مشکل بر خوردیم. بدلیل اینکه مساحت ملک پدریم که ساخته شده بیشتر از زیربنای تعیین شده در پروانه بود با توجه به موقعیت بنا (از نظر مکانی، خیابان اصلی،و.. برای اضافه بنای ساخته شده، شهرداری جریمه تعیین کرد و ما نپرداختیم آیا امکان دارد که حکم تخریب صادر بشه؟؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش

چنان چه شما به عنوان مالک از پرداخت جریمه در مدت معین خودداری نمایید شهرداری پرونده آن ملک را مجدداً به کمیسیون ماده 100 ارجاع می دهد که در این صورت کمیسیون ماده 100 رای به تخریب ملک صادر می نماید.

فهرست