عدم پرداخت جریمه تعیین شده برای جرم خیانت در امانتدسته بندی: پرسش های دعاوی کیفریعدم پرداخت جریمه تعیین شده برای جرم خیانت در امانت
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aعزتی پرسید 1 سال قبل
با سلام اینجانب در سال 1394 به جرم خیانت در امانت در دادگاه بدوی به 5 ماه حبس و سپس در دادگاه تجدید نظر به دلیل عدم سابقه کیفری طبق بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات حبس را تبدیل به پرداخت 50 میلیون ریال جزای نقدی نمودند سوالم این است آیا با توجه به عدم پرداخت مبلغ فوق توسط اینجانب پس از گذشت 6 سال پرونده شامل قانون مرور زمان و مختومه میگردد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر شما باید جریمه را پرداخت نمائید

فهرست