ماهور پرسید 2 ماه قبل
با سلام

در یک موسسه 20 روز کار کردم اما هیچ حقوقی به من ندادند آیا می توانم شکایت کنم ؟

1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

بله به اداره کار مراجعه کنید

فهرست