ماهور پرسید 2 سال قبل
با سلامدر یک موسسه 20 روز کار کردم اما هیچ حقوقی به من ندادند آیا می توانم شکایت کنم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله به اداره کار مراجعه کنید