حامد پرسید 2 سال قبل
سلام. وقتتون بخیر. چگونه عدم توانایی درپرداخت اقساط مهریه رامیتوان به دادگاه تفهیم وثابت کرد؟! من شهود هم بردم که درآمدم مکفی نیست، اما باز هم سنگین قسط بندی کردن برام و نمی تونم واقعاً...
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام. می توانید در شعبه دادخواست تعدیل اقساط را مطرح نمایید.