حامد پرسیده شده در 2 ماه پیش
سلام. وقتتون بخیر. چگونه عدم توانایی درپرداخت اقساط مهریه رامیتوان به دادگاه تفهیم وثابت کرد؟! من شهود هم بردم که درآمدم مکفی نیست، اما باز هم سنگین قسط بندی کردن برام و نمی تونم واقعاً…
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش

سلام. می توانید در شعبه دادخواست تعدیل اقساط را مطرح نمایید.

فهرست