DWQA Questionsدسته بندی: پرسش های دعاوی ملکیعدم تسلیم ملک توسط فروشنده
شیرودی پرسید 2 سال قبل
خانه ای را با مبایعنامه عادی خریداه ام که مالک آن از تحویل آن خودداری نموده است چه درخواستی می توانم ارائه دهم ؟
1 پاسخ
تیم تحریریه دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

می توانید درخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را ارائه دهید .