عدم تحویل ملک پیش خرید توسط فروشنده به خریداردسته بندی: پرسش های دعاوی ملکیعدم تحویل ملک پیش خرید توسط فروشنده به خریدار
خانی پرسید 1 سال قبل
سلامملکی که با قیمت قطعی و با زمان تحویل کلید دقیق و زمان سند دقیق خریده ام توسط سازنده به اینجانب تحویل نشده. تمام تعهداتم را به موقع انجام داده ام فقط قسط آخر مخصوص زمان تحویل کلید باقی مانده که در در قرارداد هم ذکر شده قسط اخر موقع تحویل کلید است. اما چون سازنده ملک را به من تحویل نداده قسط اخر را با اینکه پول داشتم پرداخت نکردم. اکنون که هم زمان تحویل کلید و هم زمان انتقال سند منقضی شده با اینکه گواهی عدم حضور فروشنده را از ثبت اسناد نگرفته ام. میتوانم در دادگاه طلب خسارت دیرکرد داشته باشم...؟لازم به ذکر است طبق قرارداد روزی ۲۰۰ هزار تومن برای عدم تحویل کلید و روز ۲۰۰ هزار برای عدم انتقال سند قید شده که باید توسط فروشنده به خریدار تحویل شود.
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام بله می توانید