سوهانی پرسید 4 هفته قبل
سلام. من یک قرارداد مشارکت در ساخت دارم که سازنده به برخی از تعهدات خود عمل نکرده و 18 ماه مدت قرارداد تمام شده و یک چک تضمین به ما داده بدون تاریخ. ما چگونه می توانیم نسبت به چک تضمین ایشان اقدام کنیم؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 3 هفته قبل

باسلام. شما ابتدا می بایست نسبت به اخذ تامین دلیل اقدام کنید تا مشخص شود سازنده چه قسمتی از تعهداتش را انجام نداده.

فهرست