سوهانی پرسید 1 سال قبل
سلام. من یک قرارداد مشارکت در ساخت دارم که سازنده به برخی از تعهدات خود عمل نکرده و 18 ماه مدت قرارداد تمام شده و یک چک تضمین به ما داده بدون تاریخ. ما چگونه می توانیم نسبت به چک تضمین ایشان اقدام کنیم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. شما ابتدا می بایست نسبت به اخذ تامین دلیل اقدام کنید تا مشخص شود سازنده چه قسمتی از تعهداتش را انجام نداده.