مهربانی پرسید 2 سال قبل
با سلامقطعه زمینی به مساحت حدود ۴۰۰ متر در سال ۹۸ برای مشارکت به سازنده واگذار کردم و سهم الشراکه چهار دانگ زمین بعد از یک ماه به سازنده انتقال دادم.بعد از یکسال سازنده هیچ اقدامی ننمود و علیرغم جلسات متعدد جهت بازگرداندن چهار دانگمطلع شدم دو دانگ را به شخص دیگری واگذار نموده و با او شریک در ساخت شده.سال قبل برایشان اظهارنامه داده و متوقف بودن و مخالفت با انتقال دو دانگ ایشان را اعلام نمودم.۱۴ شهریور قرار داد ساخت من به پایان میرسه و سازنده از هشت سقف مورد قرارداد فقط سه سقف رو اجرا کرده.نیاز به راهنمایی دارم از چه طریقی وارد شوم تا موفق گردم.در ضمن بابت طبقه هفتم ۹۰ میلیون تومان چک داده بودم که بعلت شروع نشدن کار در آن زمان حساب پر نکردم و برگشت خورد.سازنده هم جهت وصول چک پیگیری نکرداین هم متن اظهارنامه امروز به سازنده ?مخاطب گرامی با سلام مطالب ذیل رسماً و قانون مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی به شما ابلاغ می گردد:برابر قرارداد مشارکت در ساخت شماره ..... در مورخه......شما موظف و مکلف به تحویل آپارتمان ظرف مدت ۲ سال به این جانب بوده اید ولی با گذشت ۲ سال تاکنون کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت کاری در ساخت پروژه داشته اید.اجرای اسکلت ساختمان فقط ۳ سقف از ۸سقف پروژه و تعطیلی پروژه به روشنی بیانگر عدم توانایی شما در اجرای این پروژه می باشد.همچنین اینجانب چهار دانگ از شش دانگ سند را به رسم امانت جهت اجرای پروژه به شما انتقال داده بودم که متاسفانه شما دو دانگ از این چهار دانگ را به نام شخص دیگری بدون اطلاع اینجانب انتقال داده اید و انتقال مشارکت در ساخت با شخص سوم خارج از اختیارات شما بوده است و طی اظهارنامه شماره.......... مورخه.......... همچنان مورد اعتراض اینجانب بوده و خود دلیل دیگر و عدم توانایی اجرای پروژه توسط شما و شخص سوم می باشد.بنابراین به دلیل عدم پیگیری در ساخت و اتمام پروژه و عدم پاسخ به به تماس‌های تلفنی اینجانب به شما اعلام می گردد ظرف ۲۴ ساعت نسبت به برگزاری جلسه رسمی جهت فسخ قرارداد فی مابین اقدام نمایید در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد شد و شما مسئول پرداخت کلیه هزینه ها و ضرر و زیان های وارده خواهید بود.
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

مدارک شما میبایست بررسی شود جهت اخذ مشاوره حضوری با دفتر موسسه تماس بگیرید