مسعودی پرسید 2 ماه قبل
سلام

پدرم خانه خود را وقف حسینیه کرده است و برای آن متولی تعیین کرده است اما متولی نسبت به عین موقوفه اقدامات لازم را انجام نمی دهد چه کاری می توان انجام داد

1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

براسساس قانون در صورتی که متولی نسبت به عین موقوفه تعد و تفریط نماید براساس حکم دادگاه ممنوع المداخله و یا منعزل می گردد .

فهرست