d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aساروی پرسید 1 سال قبل
با سلام

اقدام به خرید سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود نموده ام . فروشنده ضمن قرارداد عادی توافق نموده است تا تاریخ 3/7/1400 سند رسمی انتقال سهم الشرکه را تنظیم نماید اما به توافق خود عمل نکرده است چگونه می توانم علیه او طرح دعوا نمایم ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

به مراجعه به دادگاه محل عمومی محل اقامت خوانده می توانید دادخواست الزام به تنطیم سند رسمی انتقال سهم الشرکه را تقدیم نمایید .

فهرست