d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aساروی پرسید 1 سال قبل
سلام بنده از همسرم وکالت در طلاق دارم از طرف ایشان وکیل گرفتم و دادخواست طلاق توافقی دادم ایشان روز رسیدگی در شعبه حاضر شده و گفته راضی به طلاق دادن نیست و تحت شرایطی مجبور به دادن وکالت شده است آیا مشکلی در صدور رای طلاق توافقی پیش می آید؟ چونکه هنوز قاضی رای را صادر نکرده و گفته بابت این موضوع تردید دارد.
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام ، خیر ایرادی در وکالت نامه وجود ندارد و تا زمانی که زوج وکالت نامه را ابطال ننماید به قوت خود باقی است و قاضی می بایست رای مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش را صادر نماید.

فهرست