d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسالاری پرسید 1 سال قبل
باسلام. سوالی داشتم اگر تو شرط ضمن عقد در سند ازدواج حق طلاق به زوجه داده شده باشه دادخواست در قالب طلاق توافقی باید داده بشه یا دادخواست طلاق از طرف زوجه؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام. طبق سوال در سند رسمی نکاح شرط می شود که زوجه حق طلاق داشته باشد در واقع زوج به زوجه اگر وکالت در طلاق داده باشد که با تحقق شرایط ضمن عقد همانند مصادیق مندرج در ماده 1119 قانون مدنی است و در واقع با تحقق شرایط زوجه می تواند دادخواست طلاق را تقدیم نماید طلاق توافی در ماده 25 قانون جدید حمایت خانواده مصوب سال 91 مورد تصریح قرار گرفته و این سوال شما در واقع شرط نتیجه در ضمن عقد نکاح است که زوجه وکیل زوج است که خود را مطلقه نماید.

فهرست