d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aساناز پرسید 1 سال قبل
سلام و خسته نباشید. من از همسرم به صورت کاملا توافقی جدا شدیم می خواستم ببینم آیا می توانم اجرت المثل دریافت کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام در طلاق توافقی باید در خصوص تمامی حقوق مالی زوجه توافق صورت بگیرد چنانچه در رای طلاق توافقی قید گردد که زوجه نسبت به اجرت المثل ادعایی ندارد پس از صدور رای نمی توانید آن را مطالبه نمایید.

فهرست