d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aرهنما پرسید 7 ماه قبل
سلام

همسرم مجنون می باشد و بعد از ازدواج ، متوجه شدم آیا می توانم با طلاق نسبت به اخذ کل مهریه اقدام نمایم ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 7 ماه قبل

بله می توانید .

فهرست