رهنما پرسید 2 سال قبل
سلامهمسرم مجنون می باشد و بعد از ازدواج ، متوجه شدم آیا می توانم با طلاق نسبت به اخذ کل مهریه اقدام نمایم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله می توانید .