d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aحقیقی پرسید 11 ماه قبل
سلام. ما طرح صنعتی را ثبت کردیم می خواهیم کسی کپی برداری نکند باید چیکار کنیم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

باسلام. با توجه به اینکه شما گواهی ثبت طرح صنعتی را دارید چنانچه اشخاصی اقدام به تولید، توزیع و فروش طرح بدون رضایت شما بنماید می توانید از طریق مراجع قضایی پیگیری و شکایت نمائید.

فهرست