طرح شکایت در دادگاه با وجود شرط داوری در قرارداددسته بندی: پرسش های قراردادهاطرح شکایت در دادگاه با وجود شرط داوری در قرارداد
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aیزدانی پرسید 1 سال قبل
ضمن قرارداد شرط داوری قرار داده ایم اما اکنون قصد دارم در دادگاه شکایت کنم آیا می توانم ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر مگر این که اقدام به اقاله شرط داوری با توافق یکدیگر نمایید

فهرست