طرح شکایت در دادگاه با وجود شرط داوری در قرارداددسته بندی: پرسش های قراردادهاطرح شکایت در دادگاه با وجود شرط داوری در قرارداد
یزدانی پرسید 2 ماه قبل
ضمن قرارداد شرط داوری قرار داده ایم اما اکنون قصد دارم در دادگاه شکایت کنم آیا می توانم ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

خیر مگر این که اقدام به اقاله شرط داوری با توافق یکدیگر نمایید

فهرست