طرح شکایت در دادگاه با وجود شرط داوری در قرارداددسته بندی: پرسش های قراردادهاطرح شکایت در دادگاه با وجود شرط داوری در قرارداد
یزدانی پرسید 1 سال قبل
ضمن قرارداد شرط داوری قرار داده ایم اما اکنون قصد دارم در دادگاه شکایت کنم آیا می توانم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر مگر این که اقدام به اقاله شرط داوری با توافق یکدیگر نمایید