d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aاحمد پرسید 1 سال قبل
سلام بنده دعوی صدور حکم تولیت را به دادگاه ارائه نموده و نقض نظریه اداره تحقیق اوقاف در خصوص تولیت که واقف در انشاء وقفنامه در خصوص تولیت فرمودند” تولیت با عالیجناب آخوند ملاعلی و بعد از فوت با اولاد ذکور او نسلاً بعد نسل و برفرض انقراض با اولاد ذکور از اوناث و برفرض انقراض با ارحام اقرب فالاقرب که مادام الحیات تولیت را بعهده گیرند و بعد طبق سفارش فوق و هیچ فرد یا شخصی از کل مردم را ممنوع کردند..دادگاه حکم را صادر نمود حال آیا اداره اوقاف حق دخالت یا نظارت در این مورد را دارد؟ و موقوف علیهم در موقوفه همین اولاد است که نصف درآمد را صرف معیشت کنند و نصف دیگر فقرا و عزاداری صرف کنند آیا اداره محترم اوقاف نسبت به سالهای گذشته (۴۰سال قبل) حقوق موقوف علیهم را باید بپردازند؟ و میتوان اجراییه یا طرح دعوی نمود؟

با تقدیم احترام وسپاس

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام بله از باب استیفای ناروا از اوقاف مربوطه نسبت به طرح دعوا حسب نظر کارشناس اقدام کنید

فهرست