احمد پرسید 2 سال قبل
سلام بنده دعوی صدور حکم تولیت را به دادگاه ارائه نموده و نقض نظریه اداره تحقیق اوقاف در خصوص تولیت که واقف در انشاء وقفنامه در خصوص تولیت فرمودند” تولیت با عالیجناب آخوند ملاعلی و بعد از فوت با اولاد ذکور او نسلاً بعد نسل و برفرض انقراض با اولاد ذکور از اوناث و برفرض انقراض با ارحام اقرب فالاقرب که مادام الحیات تولیت را بعهده گیرند و بعد طبق سفارش فوق و هیچ فرد یا شخصی از کل مردم را ممنوع کردند..دادگاه حکم را صادر نمود حال آیا اداره اوقاف حق دخالت یا نظارت در این مورد را دارد؟ و موقوف علیهم در موقوفه همین اولاد است که نصف درآمد را صرف معیشت کنند و نصف دیگر فقرا و عزاداری صرف کنند آیا اداره محترم اوقاف نسبت به سالهای گذشته (۴۰سال قبل) حقوق موقوف علیهم را باید بپردازند؟ و میتوان اجراییه یا طرح دعوی نمود؟با تقدیم احترام وسپاس
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام بله از باب استیفای ناروا از اوقاف مربوطه نسبت به طرح دعوا حسب نظر کارشناس اقدام کنید