d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشیشه گر پرسید 1 سال قبل
با سلام

چکی را از شخصی دریافت کرده ام , در موعد تعیین شده بانک اعلام کرد پول در حساب دارنده چک موجود نیست . در چه مدت می توانم طرح دعوای کیفری کنم ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

می بایست ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کنید یا ظرف شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت اقدام به شکایت نمایید در غیر این صورت حق شکایت کیفری شما ساقط می شود .

فهرست