کهزادی پرسید 2 سال قبل
آیا امکان طرح دعوا کیفری علیه صادر کننده چک وجود دارد ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله