d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aپریان پرسید 1 سال قبل
با سلام و وقت بخیر. آیا شورای حل اختلاف می تونه در خصوص دعوای تمکین رأی صادر کنه یا نقص شورا صرفاً دعوت به مصالحه و سازش است و دادگاه حقوقی مجاز به صدور رأی می باشد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام و وقت شما بخیر. نه. در صلاحیت دادگاه خانواده است.

فهرست