حسين عرب پرسید 2 سال قبل
سلام یکی ازبستگانم با دوستش معامله ودوفقره سفته به وی داده من نیز به عنوان ناظر پشت سفته را امضاکردم صادرکننده حی و حاضر است آیا دارنده سفته میتواند از من مطالبه پرداخت مبلغ سفته رابنماید ?باتشکر
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام بله حسب مورد تحت عنوان ضامن یا ظهرنویس میتواند علیه شما نیز اقامه دعوای مطالبه وجه سفته ها را بنماید