d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aحسين عرب پرسید 12 ماه قبل
سلام یکی ازبستگانم با دوستش معامله ودوفقره سفته به وی داده من نیز به عنوان ناظر پشت سفته را امضاکردم صادرکننده حی و حاضر است آیا دارنده سفته میتواند از من مطالبه پرداخت مبلغ سفته رابنماید ?باتشکر
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

سلام بله حسب مورد تحت عنوان ضامن یا ظهرنویس میتواند علیه شما نیز اقامه دعوای مطالبه وجه سفته ها را بنماید

فهرست