حسين عرب پرسیده شده در 4 هفته پیش
سلام یکی ازبستگانم با دوستش معامله ودوفقره سفته به وی داده من نیز به عنوان ناظر پشت سفته را امضاکردم صادرکننده حی و حاضر است آیا دارنده سفته میتواند از من مطالبه پرداخت مبلغ سفته رابنماید ?باتشکر
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 هفته پیش

سلام بله حسب مورد تحت عنوان ضامن یا ظهرنویس میتواند علیه شما نیز اقامه دعوای مطالبه وجه سفته ها را بنماید

فهرست