d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aبیتا پرسید 1 سال قبل
سلام و عرض ادب. همسر اینجانب متاسفانه دست به زن داره و همیشه وقتی عصبی میشه منو کتک میزنه و قسمت هایی از بدنم هم کبود شده. آیا با توجه به این کبودی ها می توانم از ایشان شکایت کنم؟ و چه شکایتی باید مطرح کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام بله می توانید از طریق دادسرا شکایت خود را مطرح نمایید و با ارجاع به پزشکی قانونی و تایید آنها و همچنین معرفی دو نفر شاهد که شهادت دهند ضرب و شتم توسط همسر شما بوده رای بر محکومیت ایشان به پرداخت دیه صادر می شود .

فهرست