بیتا پرسید 2 سال قبل
سلام و عرض ادب. همسر اینجانب متاسفانه دست به زن داره و همیشه وقتی عصبی میشه منو کتک میزنه و قسمت هایی از بدنم هم کبود شده. آیا با توجه به این کبودی ها می توانم از ایشان شکایت کنم؟ و چه شکایتی باید مطرح کنم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام بله می توانید از طریق دادسرا شکایت خود را مطرح نمایید و با ارجاع به پزشکی قانونی و تایید آنها و همچنین معرفی دو نفر شاهد که شهادت دهند ضرب و شتم توسط همسر شما بوده رای بر محکومیت ایشان به پرداخت دیه صادر می شود .